Regulamin gry
 1. Zasady ogólne
  • Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją telefoniczną, za pośrednictwem systemu rezerwacji znajdującego się na tej stronie (setmefree.com.pl zakładka Rezerwacje) lub za pośrednictwem serwisu partnerskiego ERBook.
  • Rezerwacja jest warunkiem uczestnictwa w grze, a także zobowiązaniem do korzystania z usług oferowanych przez Set Me Free zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

  • Osoba, która zarezerwuje grę, zobowiązuje się do przekazania treści Regulaminu pozostałym uczestnikom gry
  • Gra przeznaczona jest dla grup od 2 do 5 osób w pokojach "Psychopata i "Chłopiec" oraz od 2 do 4 osób w pokoju "Testament".

  • Gra przeznaczona jest dla osób od 15 roku życia. Osoby młodsze mogą wziąć udział w grze tylko w przypadku uczestnictwa w niej przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.

  • Czas trwania gry wynosi 75 min.

  • Należy przyjść do siedziby Set Me Free zgodnie z wyznaczonym czasem rezerwacji, w celu wytłumaczenia szczegółowych zasad rozgrywki.

  • Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.

  • Zabronione jest uczestnictwo w grze pod wpływem alkoholu lub/i pod wpływem innych środków odurzających.

  • Zakazane jest używanie w trakcie gry telefonów oraz rejestratorów audio i wideo.

  • Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi podczas gry.

  • Do gry każdy uczestnik przystępuje na własną odpowiedzialność.

  • W przypadku złamania Regulaminu, Set Me Free ma prawo przerwać grę.

  • Set Me Free zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

 2. Rezerwacje
  • Dokonanie rezerwacji możliwe jest poprzez stronę internetową www.setmefree.com.pl, w zakładce Rezerwacje, telefonicznie pod numerem 883 046 516 lub za pośrednictwem serwisu partnerskiego ERBook.

  • Użytkownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji na podany przez siebie adres mailowy w ciągu kilku minut od jej złożenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny.

  • Rezerwacje złożone w dniu w którym odbywać się będzie gra powinny być potwierdzone telefonicznie.

  • W przypadku płatności on-line zwrot kosztu rezerwacji możne być dokonany jedynie na 24 godziny przed datą i godziną rezerwacji. W przypadku późniejszego zgłoszenia anulowania rezerwacji środki nie będą zwracane.

 3. Płatności i vouchery
  • Płatności za grę dokonuje się po zakończeniu gry w siedzibie Set Me Free przy ul. Powstańców Śląskich 8 w Rybniku. Nie dotyczy rezerwacji opłaconych on-line.

  • Cena za jedną grę wynosi 180 pln dla grupy 2-4 osobowej oraz 220 pln dla grupy 5 osobowej od poniedziałku do czwartku. Cena za jedną grę wynosi 200 pln dla grupy 2-4 osobowej oraz 250 pln dla grupy 5 osobowej w piątki, soboty i niedziele.

  • Płatności dokonuje się wyłącznie gotówka, on-line lub voucherem.

  • Nabycie vouchera możliwe jest bezpośrednio w siedzibie Set Me Free lub on-line poprzez przelew na konto bankowe (odbiór osobisty, możliwy także bezpośrednio w dniu gry lub przesyłka). Chęć nabycia vouchera prosimy potwierdzić mailowo lub telefonicznie. Płatności on-line można dokonać na konto:

   25 1090 2590 0000 0001 2192 2630 - Bank Zachodni WBK

   Set Me Free

   44 - 200 Rybnik

   ul. Powstańców Śląskich 8


   W tytule prosimy o imię i nazwisko, dane kontaktowe: telefon i/lub mail oraz dopisek "voucher".


  • Vouchery przesyłamy listem poleconym priorytetowym. W przypadku wyboru tej opcji, należy doliczyć koszt przesyłki w wysokości 5,50 zł.

  • Voucher jest aktywny, gdy po zakupie zostaje wprowadzony do systemu, co zostanie potwierdzone informacjami o numerze kuponu i dacie zakupu na voucherze.

  • Voucher ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.

 4. Dane osobowe
  • Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji jest firma Set Me Free ul. Powstańców Sl. 8, 44-200 Rybnik, e-mail: biuro@setmefree.com.pl.

  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji.

  • Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  • Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

  • Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.

  • W związku z przetwarzaniem Twoich danych, przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.


Wszystkie prawa zastrzeżone przez Set Me Free