Regulamin gry
 1. Zasady ogólne
  • Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją telefoniczną lub za pośrednictwem systemu rezerwacji znajdującego się na tej stronie www.setmefree.com.pl - zakładka "Rezerwacje".
  • Rezerwacja jest warunkiem uczestnictwa w grze, a także zobowiązaniem do korzystania z usług oferowanych przez Set Me Free zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem.

  • Osoba, która zarezerwuje grę, zobowiązuje się do przekazania treści Regulaminu pozostałym uczestnikom gry
  • Gra przeznaczona jest dla grup od 2 do 5 osób w pokojach "Psychopata i "Chłopiec" oraz od 2 do 4 osób w pokoju "Testament".

  • Gra przeznaczona jest dla osób od 16 roku życia. Osoby młodsze mogą wziąć udział w grze tylko w przypadku uczestnictwa w niej przynajmniej jednej osoby pełnoletniej. Gra nie jest przeznaczona dla osób poniżej 14 roku życia.

  • Czas trwania gry wynosi 75 min.

  • W siedzibie Set Me Free należy stawić się zgodnie z wyznaczonym czasem rezerwacji.

  • Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.

  • W grze bezwzględnie nie mogą brać udziału osoby posiadające rozrusznik serca lub korzystające z innych tego typu urządzeń.

  • Zabronione jest uczestnictwo w grze pod wpływem alkoholu lub/i pod wpływem innych środków odurzających.

  • Zakazane jest używanie w trakcie gry telefonów oraz rejestratorów audio i wideo.

  • Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi podczas gry.

  • Do gry każdy uczestnik przystępuje na własną odpowiedzialność.

  • W przypadku złamania Regulaminu, Set Me Free ma prawo przerwać grę.

  • Set Me Free zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

 2. Rezerwacje
  • Dokonanie rezerwacji możliwe jest poprzez stronę internetową www.setmefree.com.pl, w zakładce Rezerwacje lub telefonicznie pod numerem 883 046 516.

  • Użytkownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji na podany przez siebie adres mailowy w ciągu kilku minut od jej złożenia. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny.

  • W przypadku płatności on-line zwrot kosztu rezerwacji może być dokonany jedynie na 24 godziny przed datą i godziną rezerwacji. W przypadku późniejszego zgłoszenia anulowania rezerwacji środki nie będą zwracane.

  • W przypadku anulowania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h przed godziną rezerwacji lub nie pojawieniu się na umówioną rezerwację osoba dokonująca rezerwacji jest zobligowana do uiszczenia opłaty za grę, tak jakby ona się odbyła.

 3. Płatności i vouchery
  • Płatności za grę dokonuje się po zakończeniu gry w siedzibie Set Me Free przy ul. Powstańców Śląskich 8 w Rybniku. Nie dotyczy rezerwacji opłaconych on-line.

  • Cena za jedną grę wynosi 230 pln dla grupy 2-4 osobowej oraz 280 pln dla grupy 5 osobowej.

  • Płatności dokonuje się gotówką, on-line lub voucherem.

  • Nabycie vouchera możliwe jest bezpośrednio w siedzibie Set Me Free lub on-line poprzez przelew na konto bankowe (odbiór osobisty, możliwy także bezpośrednio w dniu gry lub przesyłka). Chęć nabycia vouchera prosimy potwierdzić mailowo lub telefonicznie. Płatności on-line można dokonać na konto:

   25 1090 2590 0000 0001 2192 2630 - Bank Zachodni WBK

   Set Me Free

   44 - 200 Rybnik

   ul. Powstańców Śląskich 8


   W tytule prosimy o imię i nazwisko, dane kontaktowe: telefon i/lub mail oraz dopisek "voucher".


  • Vouchery przesyłamy listem poleconym priorytetowym. W przypadku wyboru tej opcji, należy doliczyć koszt przesyłki w wysokości 5,50 zł.

  • Voucher jest aktywny, gdy po zakupie zostaje wprowadzony do systemu, co zostanie potwierdzone informacjami o numerze kuponu i dacie zakupu na voucherze.

  • Voucher ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu.

 4. Gra miejska
  • W grze miejskiej może brać udział grupa od 1 do 6 graczy.

  • Grę miejską można nabyć w siedzibie Set Me Free po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

  • Koszt gry to 200 pln. Jest to całkowity koszt gry - obejmuje on zestaw niezbędny do gry, którego gracze nie muszą zwracać do Set Me Free.

  • Nie ma możliwości odsprzedaży zakupionego w Set Me Free zestawu osobom trzecim.

  • Set Me Free jest jedynym dystrybutorem gry miejskiej. Próby dalszej odsprzedaży zestawów do gry będą traktowane jak przestępstwa przeciwko prawom autorskim.

 5. Dane osobowe
  • Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji jest firma Set Me Free ul. Powstańców Sl. 8, 44-200 Rybnik, e-mail: biuro@setmefree.com.pl.

  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, zawarcia umowy i jej realizacji.

  • Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  • Dane będą przetwarzane również w okresie po realizacji umowy w celach archiwalnych. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

  • Planowany termin usunięcia danych osobowych to okres 3 lat po wykonaniu umowy.

  • W związku z przetwarzaniem Twoich danych, przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji.